Douglas

 

 

 

Nyheter

 

 

Pistmaskin

2014-12-01 köper vi en pistmaskin. Det kan verka vara en udda investering. Men maskinen är utrustad med 9 passagerarplatser och kan därmed utföra persontransporter.

Huvudsakliga syftet är att på entreprenad utföra ledpreparering för Strömsunds snöskoterklubbs räkning.

Maskinen hyrs även ut. Fr.o.m med vecka 10 - vecka 18 2015 hyrs den av Blåsjöns Fjällanläggning för transport av skidåkare p.g.a att en av liftarna havererat.  

 

 

 

Företagsförvärv

2014-05-01 köper vi Backeryds Buss i Östersund. Ett anrikt företag som grundades 1984 av Carl-Erik Backeryd. Företaget utför renodlad beställningstrafik och har 2 bussar i fordonsflottan, varav en är en buddeldäckare.

Med detta förvärv ingår vi numera i Centrala Bussreseproffsen

 

 

 

Flytt

2012-05-01  Efter 27 år på Lövbergavägen 24 flyttar vi till vår helt ombyggda och nyrenoverade anläggning på Odenplan1 (fd Näsvägen 18) som vi förvärvade i samband med övertagandet av Engströms Buss AB 2008.

Klicka här för att få se en karta.

 

Där är nu allt helt anpassat efter våra samlade behov för företagets olika verksamhetsgrenar och mkt trevliga personalutrymmen både för verksamheten och för att kunna trivas tilllsammans på ledig tid.

 

 

 

Fusion
2010-01-01  Strömsunds Taxi & Bensin AB och Engströms Buss AB blir ett bolag och byter samtidigt namn till Taxi Strömsund AB. Detta har under en tid nu förberedds och genomförs så under andra halvan av 2010. Genom denna fusion kommer samordningsvinster att göras både på inköps- och driftsidan men kanske mest på personal- och fordonssidan.

 

I praktiken blir det löpande justeringar i driftrutiner och det kommer troligen med tiden mest att märkas genom en sammanflytt till gemensamma lokaler på Näsvägen 18, Strömsund för både fordon och medarbetare. Effektiviteten kommer också att öka så att ett tilltagande transportbehov kan tillgodoses.

 

Här når vi nu målen som under slutet av 90-talet arbetades fram av alla då inblandade delägare i båda transportverksamheterna. Planen fungerade! Detta är ytterligare ett bevis på att målmedvetenhet och långsiktighet lönar sig. Tack alla inblandade.

 

 

 

Limousineservice
2009-12-01  I December 2009 startar Strömsunds Taxi & Bensin AB Limousineservice i Åre. Efter flera års erfarenhet av taxiverksamhet i Åre under högsäsong i samverkan med Taxi Västjämtland AB under åren -99 - -05 tar vi nu steget att utföra mera exklusiva transporter med kundanpassade tjänster. Hotellen och övriga anläggningar med högre klass i Åre kommer att få möjlighet att erbjuda en helhetslösning som då även inkluderar vår limousineservice. Högsäsongen i Åre varar mellan Julen och sista April varje vinter. Resterande del av året kommer våra fordon att disponeras i länet där de gör mest nytta.

 

 

 

Utökar
2008-11-01  Under andra halvan av 2008 köper så Strömsunds Taxi & Bensin AB hela Engströms Buss AB. I och med det står så Douglas Forsberg som ensam ägare till båda bolagen och planeringen för samordningsvinster genom fusion tar sin början. Fram till nu har Douglas hela tiden fortsatt vara heltidschaufför, men övergår härmed samtidigt till att administrera mera av den dagliga verksamheten.

 

 

 

En ägare

2006-09-01  Bosse var sedan först ut med att vilja sälja sin del och det bestämdes då att Douglas skulle köpa hans del och därmed sedan äga halva Strömsunds Taxi & Bensin AB. 2006 bestämde sig Magnus för att sälja och Pierre valde då att samtidigt sälja sin del för att planen skulle gå i lås på smidigaste sätt.

 

Här bestämdes så att Engströms Buss AB som nu vid denna tid ägdes helt av Thord Engström skulle köpa andra halvan av Strömsunds Taxi & Bensin AB och under 2006 blev så Douglas Forsberg tillsammans med Engströms Buss AB tillsammans ägare till Strömsunds Taxi & Bensin AB. De skulle nu driva båda bolagen med mål att det på sikt var en ägare som drev hela verksamheten.

 

Douglas Forsberg köper under 2007 de sista aktierna i Strömsunds Taxi & Bensin AB från Engströms Buss AB och står sedan dess på egna ben som ensam ägare av Strömsunds Taxi & Bensin AB.

 

 

 

Beslut om ny ägarstruktur

2005-08-30  Sedan slutet av 90-talet då Douglas Forsberg, Magnus Strid, Pierre Forsberg och Bo Edelsvärd köpt de sista delarna av företaget av föregående ägare har det diskuterats strukturförändringar och olika ägarförhållanden. Det har naturligtvis varit bekvämast att behålla saker som det alltid varit, så länge det fungerar, men då på bekostnad av att företagsmässig och personlig utveckling inte går i samma takt som den skulle kunna göra.

 

Ett gemensamt beslut togs därför, vilket bl a innebar att om någon åkare skulle sälja sina delar av bolaget så skulle inte en ny åkare få ansluta, utan de kvarvarande åkarna skulle köpa upp de delarna.

En dialog hade nu också inletts med Thord Engström som vid denna tid var en av delägarna i Engströms Buss AB, om att på något vis ytterligare utöka samarbetet bolagen imellan eller slå ihop bolagen till ett.

 

 

 

 

 

Webdesign MST Consulting.

 

 

Copyright 2009 ~ All rights reserved ~ Taxi Strömsund AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Pistmaskin

2014-12-01 köper vi en pistmaskin. Det kan verka vara en udda investering. Men maskinen är utrustad med 9 passagerarplatser och kan därmed utföra persontransporter.

Huvudsakliga syftet är att på entreprenad utföra ledpreparering för Strömsunds snöskoterklubbs räkning.

Maskinen hyrs även ut. Fr.o.m med vecka 10 - vecka 18 2015 hyrs den av Blåsjöns Fjällanläggning för transport av skidåkare p.g.a att en av liftarna havererat.  

 

Företagsförvärv

2014-05-01 köper vi Backeryds Buss i Östersund. Ett anrikt företag som grundades 1984 av Carl-Erik Backeryd. Företaget utför renodlad beställningstrafik och har 2 bussar i fordonsflottan, varav en är en buddeldäckare.

Med detta förvärv ingår vi numera i Centrala Bussreseproffsen

 

Flytt »

20120501 Efter 27 år på Lövbergavägen 24 flyttar vi till den nyrenoverade anläggningen på Näsvägen 18 vi förvärvade i samband med övertagandet av Engströms Buss. Klicka här för att få se en karta Välkommen att besöka oss.

 

Fusion »
20101101 Strömsunds Taxi & Bensin AB och Engströms Buss AB blir ett bolag och byter samtidigt namn till Taxi Strömsund AB.

 

Limousineservice »
20091201 Strömsunds Taxi & Bensin AB startar Limousineservice i Åre.

 

Utökar »
20081101 Strömsunds Taxi & Bensin AB köper Engströms Buss AB.

 

En ägare »
20060901 En ägare på Strömsunds Taxi & Bensin AB.

 

Beslut ägarstruktur »
20050815 Aktieägare beslutar om ny ägarstruktur för Strömsunds Taxi & Bensin AB.

 

 

 

Info

info[at]taxistromsund.se

När du behöver det bästa för person- och budtrafik